Wie is Hij toch? – Georges André

5,95

Beschrijving

We zullen nooit ten volle de grootheid van de Heer Jezus kunnen doorgronden; alleen de Vader kent die (Matth. 11:27). Toch zei de Heer Jezus in Zijn gebed tot Zijn Vader: ‘Dit is het eeuwige leven: dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt’ (Joh. 17:3). Wij mogen Hem door genade kennen en bewonderend aanbidden als de waarachtige, zondeloze Mens, als de Zoon des mensen, als de ware Dienstknecht, maar ook als de eeuwige Zoon van God, als God de Zoon, te prijzen tot in eeuwigheid.
Hij alleen kan ons hart en leven vullen met dank en aanbidding.

De auteur heeft geprobeerd om in alle eenvoud iets van de heerlijkheden van de Heer Jezus te beschrijven.
De overdenking van de Heer Jezus zal ons (geloofs-)leven in positieve zin veranderen.

Aantal pagina’s: 80
Bindwijze: paperback, gebonden
Uitgever: UHWDW