Telos Nieuwe Testament (Herziene 4e druk Voorhoeve)

10,00

Categorie:

Beschrijving

De Telos-vertaling is een in 1982 uitgegeven leesbare en betrouwbare woordelijke vertaling van het Nieuwe Testament in het Nederlands.

De Telos-vertaling bevat korte inleidingen tot de Bijbelboeken; verhelderende voetnoten, die afwijkende varianten in de grondtekst of alternatieve vertaalmogelijkheden vermelden; en Schriftverwijzingen in de kantlijn. In deze uitgave is verder opgenomen: een woordenlijst van enkele belangrijke woorden; een beschrijving van maten, gewichten, geldsoorten en Joods partijen; een overzicht van de familie van Herodes; een overzicht van het leven van Christus een tijdtafel van het Nieuwe Testament. De uitgave is zeer geschikt voor Bijbelstudie.

Dit betreft de bijschrijfvariant, elke keer een blanco pagina naast een pagina Bijbeltekst.

Uitgeverij: Medema

Gebonden, hardback