Met ontferming bewogen – J.N. Voorhoeve

0,65

Categorieën: ,

Beschrijving

‘En Jezus trok alle steden en dorpen rond en leerde in hun synagogen en predikte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en elke kwaal. En toen Hij de schare zag, werd hij met ontferming over hen bewogen, omdat zij afgemat en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei Hij tot Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig; smeekt dan de Heer van de oogst, dat Hij arbeiders in zijn oogst uitstoot.’ (Mattheüs 9 vers 35-38)
De Heer Jezus was met ontferming bewogen over de menigten, toen Hij hier op aarde was. Delen wij in Zijn ontferming als we denken aan de meer dan zeven miljard mensen die op dit moment met ons op aarde leven? Voelen we de grote nood van zo velen die op weg zijn naar een eeuwigheid zonder God, die voor eeuwig verloren zullen gaan? Horen we de roep om trouwer te zijn in Zijn dienst?
Dit artikel is meer dan 80 jaar geleden geschreven, maar spreekt nog steeds tot de harten.
Aantal pagina’s: 12
Binding: softback, geniet
Uitgever: De Bereeërs