Jezus is Jehova – Brian Reynolds

11,95

Categorieën: ,

Beschrijving

Veel Christenen hebben de onaangename ervaring meegemaakt dat ze in contact kwamen met lasterlijke uitspraken met de strekking: ‘Jehova is God, maar Jezus Christus is
slechts een god die geschapen is door Jehova!’ Met deze korte overdenkingen wil de schrijver vanuit de Schrift aantonen dat de Heer Jezus Christus wel degelijk God is. Hij is de Eeuwige, de Jehova van het Oude Testament (Jahweh, de HEERE).

Deze indrukwekkende overdenking van de Canadese Bijbeluitlegger Brian Reynolds is verdeeld in twee delen die een verschillend doel hebben.
In deel 1 kijken we naar belangrijke gedeelten uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament om de waarheid te verklaren dat Jezus Christus God Zelf is, Jehova. Als we dat doen, komen we ongetwijfeld allemaal diep onder de indruk van Zijn Goddelijke grootheid, heerlijkheid en majesteit. Het kán niet anders dan dat we daardoor tot aanbidding worden gebracht.
Deel 2 is in feite een samenvatting van het eerste deel. Het doel hiervan is om lezers (die in contact komen met groeperingen als de ‘Jehova’s getuigen’) toe te rusten, en een handvat te geven om hun dwalingen te weerleggen.

Aantal pagina’s: 138
Binding: paperback
Uitgever: UHWDW