Jezus Christus, Man van smarten – Arend Remmers

7,95

Beschrijving

In de Bijbel wordt vaak over het lijden van Christus gesproken. In het Oude Testament staan veel profetieën die betrekking hebben op het lijden van Christus. Na Zijn opstanding uit de dood zegt de Heere Jezus tegen de twee volgelingen die op weg waren naar Emmaüs: ‘Moest de Christus dit niet lijden en in Zijn heerlijkheid ingaan? En te beginnen met Mozes en al de profeten legde Hij hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven stond’ (Luk. 24:25-27).
De schrijver wil niet alle Bijbelgedeelten overdenken die over het lijden van Christus gaan. Hij wil in eerste plaats de betekenis van het verzoenende lijden van onze Verlosser in de drie uren van duisternis voorstellen. Daarnaast wil hij ook laten zien hoe de Heere Jezus op diverse verschillende manieren geleden heeft toen Hij hier op aarde leefde en Zijn dienst volbracht.

Aantal pagina’s: 96
Bindwijze: paperback
Uitgever: UHWDW